An excellent source of CALCIUM and IRON, good source of PHOSPORUS and VITAMINS A and B. vitaplus ANTI-FATIGUE (laban sa sobrang pagod). vitaplus BOOST IMMUNITY (pampalakas ng resistensiya). vitaplus Improves METABOLISM. vitaplus APHRODISIAC (pampagana sa sex). vitaplus Benefits DIGESTION (panunaw). vitaplus BLOOD DETOXIFICATION (panglinis ng dugo). vitaplus CIRCULATORY STIMULANT (magiging maayos ang daloy ng dugo). vitaplus Lowers BLOOD PRESSURE. vitaplus Lowers BLOOD SUGAR. vitaplus Lowers CHOLESTEROL. vitaplus Relieves the pain of PEPTIC ULCER pananakit ng sikmura), ARTHRITIS (pananakit ng muscle), VARICOSE VEINS (sakit sa pamamaga ng ugat), and MENSTRUAL CRAMPS (pananakit ng puson). vitaplus ANTI-RHEUMATIC (laban sa rayuma). vitaplus Relieves Resperatory condtions (nagpapaginhawa ng paghinga) such as ASTHMA, COUGH AND COLDS (hika, ubo at sipon).
Loading...